Arbete med nya korgar på bulltofta

Under fredagen och lördagen (1-2 Maj) kommer klubben bedriva banarbete och byta ut samtliga korgar på Bulltofta DGB.

Klubbens förhoppning är att byta korgarna på banorna 1-5 och 15-18 på fredagen (1 Maj) och resterande på lördagen (2 Maj).

Med anledning av detta kommer vi hålla häften av banan stängd, i omgångar, så länge arbetet pågår. Vi reserverar oss för att arbetet kan fortlöpa både fortare eller långsammare och ber om förståelse för att ändringar i tidsplanen kan bli nödvändiga.

På fredagen kommer det rödmarkerade området i bilden nedan vara stängt för spel.

På lördagen kommer det rödmarkerade området i bilden nedan vara stängt för spel.