Stöd till juniorer

”Gräsroten” är en satsning från Svenska Spel för att stödja barn och ungdomsverksamheten i Sveriges alla idrottsföreningar.

Detta har resulterat i att Spinndisc FK har fått en mindre summa pengar från Svenska spel. Klubbstyrelsen har beslutat att dessa pengar skall användas för att stödja de få juniorer vi har i klubben.

Spinndisc FK kommer betala våra juniorers anmälningsavgifter till lokala, regionala och nationella discgolftävlingar. Våra yngsta juniorer prioriteras och bidraget ges fram till dess att pengarna är förbrukade.

De som vill ta del av detta bidrag uppmanas att fylla i formuläret på hemsidan för Tävlingsbidrag (inloggning krävs för att se denna sida).

Bidraget betalas ut i efterskott och någon motprestation kommer inte krävas av våra juniorer. Om intresset är lågt för bidraget kommer vi att även erbjuda resebidrag för juniortävlingar.