Uppfiskade discar från dammen

Klubben gör minst en gång per år en rensning av discar i dammen på hål 5 på Bulltofta.
Nedan finner ni ett dokument med de discar som hittades. De ligger i karantän i 6 månader och därefter tillfaller de klubben. Man får enklast tillbaka sin disc om man kommer till klubbstugan de veckor Spinndiscen är på Bulltofta (se kalendern), ca 17.15 och 20.15 borde det finnas någon på plats.

Listan är uppdaterad 2018-07-09.
Uppfiskade discar