Samtycke registrering i IdrottOnline


Fördelningen av statsbidrag till specialförbund, där Svenska Frisbeesportförbundet är ett, går in i en ny fas som grundar sig på bas-, storleks- och verksamhetsbidrag. För att statsbidraget till Svenska Frisbeesportförbundet ska höjas krävs det insatser från oss som förening, insatser som på sikt ger ökade resurser som direkt riktar sig till utökad och bättre verksamhet för såväl klubbar som landslag.
Därför har UDGC registrerat sig i IdrottOnline, http://www.idrottonline.se, som är ett underlag för Riksidrotts Förbundet när statsanslaget ska fördelas.

Samtycke:

Idrottsförening: Spinndisc Frisbeeklubb 

Hemsida: http://www.spinndiscfk.se

Organisationsnummer: 802430-1742


Enligt PuL behöver vi ditt samtycke till att vi behandlar lämnade uppgifter om dig i egenskap av medlem i UDGC. De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas med datorteknik av föreningen, som är ansvarig för behandlingen.
Uppgifterna kommer att behandlas inom ramen för det ändamål som föreningen har som idrottsförening inom discgolf. Det innebär att lämnade uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum kommer att registreras och skickas till det externa registret som finns på IdrottOnLine.

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Uppgifterna raderas när medlemskapet upphör eller på anmodan från den registrerade.