Hur får jag tag på discar som är uppfiskade ur dammen (hål 5) på Bulltofta DGB?

Klubben gör några gånger per år en insats och plockar upp discar ur dammen. De som är pennade med namn och nummer skrivs sedan upp och läggs ut på vår facebook-sida "Spinndisc FK". Man har därefter en viss tid på sig att reservera sin disc för hämtning samt hämta den. Om du har kastat i en disc utan namn så finns det ibland möjlighet att återfå den mot beskrivning. Därefter får du ta kontakt med antingen banansvarigom någon i klubben kan möta dig vid klubbstugan och lämna ut discen.