NT Lund 2021 Covid-19

Senaste information kring gällande restriktioner pga. Covid-19.

Vi följer de rekommendationer som myndigheterna tillsammans med Discgolf-förbundet anger. Detta innebär i dagsläget max 4 spelare i varje kort, digitalt spelarmöte och avsaknad av fysisk interaktion mellan spelarna.

Vi har fått vår ansökan om polistillstånd godkänd, vilket innebär max 144 spelare på banan och max 4 personer på varje kort. Caddies kommer vara tillåtet under rundorna.