Behöver du discar?

  • Behöver du discar?
  • Klubben säljer bra set för nybörjare med tre discar. Allt du behöver för att komma igång!

    Vi säljer även begagnade discar varje vecka innan våra måndagstävlingar.

    Håll koll på Facebook-gruppen @spinndiscfk för att veta vart vi håller hus just denna veckan eller ta kontakt med Johan Gehrisch på Messenger.

Våra banor

Klubben ansvarar för och tar hand om två banor i Malmö, Bulltofta och Sibbarp, samt två banor i Lund, St Hans och Vipeholm. Alla våra banor är gratis att spela på!

Säkerhet

Eftersom våra banor är anlagda på kommunal mark, där ibland många andra människor vistas, är det extremt viktigt att vi som spelar discgolf tar hänsyn till dem och inte riskerar att någon skadas av en flygande disc.
Discgolfare har inte större rätt att utnyttja dessa ytor än andra personer som vistas på dessa friluftsområden. Om alla följer de enkla reglerna nedan minskar vi risken för skador.
- Kasta aldrig om du riskerar att träffa någon person på banan med din golfdisc. 
- Om någon person befinner sig riskzonen, vänta till hen passerat, eller be vänligt att hen flyttar på sig.
- Om din kastade disc ändå närmar sig en person måste du förvarna genom att ropa ”Fore” högt och tydligt.